zatrzymać najlepszych
zatrzymać najlepszych
Narzędzia, stanowiące wsparcie dla procesu zarządzania pracownikami. Sprawdź efektywność pracowników i ich chęć pozostania w firmie
zobacz >>
zaangażowany pracownik
zaangażowany pracownik
Narzędzia do diagnozy poziomu zaangażowania pracownika. Sprawdź, czy Twój pracownik dobrze wypełnia swoje obowiązki
zobacz >>
efektywna rekrutacja
efektywna rekrutacja
Narzędzia, stanowiące bazę do efektywnej rekrutacji. Sprawdź, czy Twój kandydat będzie dobrym pracownikiem
zobacz >>
rekrutacja handlowca
rekrutacja handlowca
Narzędzia, stanowiące bazę do rekrutacji handlowca. Sprawdź motywację i predyspozycje interpersonalne kandydata
zobacz >>
rekrutacja menedżera
rekrutacja menedżera
Narzędzia, stanowiące bazę do rekrutacji menedżera. Sprawdź osobowość i zdolności analityczne kandydatów na menedżera
zobacz >>
rekrutacja na stanowiska administracyjne
rekrutacja na stanowiska administracyjne
Zestaw testów, wspierający rekrutację na stanowiska administracyjne. Sprawdź sposób myślenia i podejmowania decyzji kandydata
zobacz >>
Test badający fazy rozwoju kariery zawodowej

Test został oparty o teorię zakładającą, że kariera zawodowa rozwija się przez całe życie, jest powiązana z rozwojem osobistym i odnosi się nie tylko do rozwoju i nabywania kompetencji, ale także motywacji, postaw czy wartości, które ewaluują wraz z rozwojem jednostki w sferze zawodowej. Teoria zwraca również uwagę na szerokie znaczenie rozwoju kariery, nie tylko w kontekście awansu pionowego, ale również pogłębiania wiedzy, umiejętności czy wąskiej specjalizacji. Oparcie testu o skalę Likerta pozwala na gruntowne zbadanie nasilenia przekonań i zachowań adekwatnych dla poszczególnych faz. Test określa w jakiej fazie kariery znajduje się jednostka, co pozwala na skuteczne zarządzanie jej pracą, wspieranie motywacji i stawianie adekwatnych zadań rozwojowych. Uzyskana wiedza pozwala na podjęcie działań korygujących zmniejszających zagrożenie spadku efektywności, fluktuacji czy zwiększenia poziomu stresu lub wypalenia zawodowego. Raport zawiera kompleksowy opis fazy zawierający zarówno zagrożenia, jak i mocne strony danej fazy, a także opis pozostałych faz i ogólne informacje dotyczące planowania i rozwoju kariery zawodowej.

 

Partnerzy:

 • Władysław Ochojski
 • Morgan Brown Group
 • Teneo
 • Pasja
 • Graj
 • Fundacja Kobieta Nowego Czasu
 • Akademia Krakowska
 • Navigo
 • IE-TC s.c.
 • Training Factory
 • Amedar Consulting Group